Mūsų strategija

Siekiame, kad Mitnija taptų lydere darbų saugos, rizikų valdymo, darbuotojų tobulėjimo, aplinkosaugos ir verslo etikos srityse.

Mūsų strategijos tikslas – užtikrinti pelningą ir tvarią verslo plėtrą, kuriančią vertę mūsų klientams, akcininkams ir darbuotojams. Siekiame, kad „Mitnija“ taptų lydere darbų saugos, rizikų valdymo, darbuotojų tobulėjimo, aplinkosaugos ir verslo etikos srityse.

2011–2012 m. atlikus „Mitnijos“ vidaus reorganizaciją pavyko sustiprinti vadovų komandą, atnaujinti strategiją, sustiprinti vidaus procesus ir rizikų kontrolę. Tai sugrąžino bendrovę į augimo ir pelningos veiklos etapą.

Mūsų strategija trumpai

 • Būti efektyviausia ir pelningiausia statybos bendrove rinkoje, pagrindinį dėmesį skirti pagrindiniam statybos verslui Lietuvoje, tolesnei verslo plėtrai Jungtinėje Karalystėje, ieškoti naujų verslo galimybių kitose stabiliose Europos šalių rinkose ir užtikrinti pelningą veiklą bei rizikos kontrolę.
 • Turėti geriausius specialistus: pagrindinį dėmesį skirti talentingiems darbuotojams pritraukti ir išlaikyti.
 • Būti Lietuvos statybos rinkos lydere tvarios plėtros, ypatingai darbų saugos, aplinkosaugos ir verslo etikos srityse.

Pelninga ir efektyvi statybos bendrovė

 • Užtikrinsime tvarų ir subalansuotą augimą: jis sieks 5–10 proc. kasmet ir nebus mažesnis nei bendras Lietuvos statybos rinkos augimas.
 • Užtikrinsime 3 – 5 proc. projektų pelningumą ir nuolat tobulinsime projektų rizikų bei pelningumo kontrolę.
 • Didžiausią dėmesį skirsime savo pagrindiniam verslui – statybos paslaugoms – ir savo pagrindinei rinkai Lietuvoje. Toliau plėsime savo veiklą Jungtinėje Karalystėje ir ieškosime verslo galimybių kitose stabiliose Europos šalių rinkose.
 • Užtikrinsime teigiamus pinigų srautus ir griežtai kontroliuosime pridėtines išlaidas.
 • Užtikrinsime subalansuotas pajamas iš visų pagrindinių mūsų paslaugų: komercinės, pramoninės, gyvenamosios ir infrastruktūros statybos.
 • Sakome griežtą NE nuostolingiems projektams, taip pat tiems projektams, kurie gali turėti neigiamą poveikį visuomenės saugumui ir gerovei arba gali pakenkti mūsų įvaizdžiui ir reputacijai.
 • Sakome griežtą NE su mūsų pagrindiniu verslu nesusijusioms investicijoms, išskyrus projektus, kuriuose numatytos aiškios finansinio pasitraukimo sąlygos, taip pat viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) projektus.

Patraukliausia statybos bendrovė

 • Užtikriname ir saugome teigiamą bendrovės įvaizdį ir reputaciją rinkoje.
 • Nuolat tobulėjame ir investuojame į darbuotojų motyvavimo bei kvalifikacijos kėlimo projektus tam, kad galėtume pritraukti ir išlaikyti geriausius specialistus.
 • Esame įsipareigoję užtikrinti saugią darbo aplinką visiems – darbuotojams, rangovams ir tiekėjams, t. y. tiems, kurie „Mitnijoje“ dirba arba su ja bendradarbiauja.
 • Klientams teiksime visas su statyba susijusias paslaugas ir nuolat jas tobulinsime.
 • Investuosime į naujų paslaugų ir produktų kūrimą, kurie užtikrintų didesnę pridėtinę vertę mūsų klientams ir nuolatinį mūsų tobulėjimą.
 • Užtikrinsime, kad mūsų klientų pasitenkinimo indeksas būtų ne mažesnis kaip 4,5 punkto (iš 5 galimų) ir jie būtų patenkinti bei profesionaliai aptarnauti visuose statybos proceso etapuose – nuo pasirengimo statybai, statybos iki postatybinio etapo.
 • Pagrindinį dėmesį skirsime kokybei, o ne projektų skaičiui – taip sukursime pridėtinę vertę savo klientams ir uždirbsime pelno savo akcininkams.

Atsakinga statybos bendrovė

 • Socialinė atsakomybė taps mūsų verslo pagrindu. Dirbsime laikantis aukštų darbo praktikos, žmogaus teisių, poveikio visuomenei ir atsakomybės dėl produktų standartų.
 • Sakome griežtą NE nuostolingiems projektams, taip pat netoleruosime aplinkosaugos, darbų saugos ir verslo etikos pažeidimų.
 • Savo veiklą sertifikavome pagal ISO 9001 kokybės ir ISO 14001 aplinkosaugos valdybos sistemas, taip pat įdiegėme darbų saugos standartų sistemą (OHSAS).
 • Sieksime tapti pokyčių šaukliu statybos rinkoje Lietuvoje. Būdami viena didžiausių statybos kompanijų šalyje, inicijuosime ir remsime svarbias iniciatyvas, kurios rinkos plėtrą nukreiptų teisinga linkme. Statybos rinka turėtų lanksčiau priimti svarbius pokyčius ir daugiau dėmesio skirti socialinės atsakomybės, verslo etikos ir aplinkos apsaugos vertybėms, taip pat naujoms technologijoms bei inovacijoms.