Aplinkosaugos atsakomybė

Mūsų paslaugos daro įtaką daugybės žmonių gyvenimą, todėl savo veiklą grindžiame etiško ir atsakingo verslo principais.

Aplinkosaugos atsakomybė

„Mitnijos“ aplinkos apsaugos politika siekiama užtikrinti, kad mūsų veikla kuo mažiau įtakotų aplinką. Tai darome atidžiai rinkdamiesi statybines medžiagas ir statybos sprendimus, energiją naudojame efektyviai, stebime cheminių medžiagų naudojimą, stengiamės riboti emisijas iš transporto priemonių ir kitų šaltinių, užkertame kelią dirvožemio teršimui, prižiūrime ar tinkamai tvarkomos atliekos. Mes tai pat siekiame, kad ir mūsų klientai bei verslo partneriai atsižvelgtų į aplinkosaugos būtinybę projektavimo ir pasiruošimo statyboms etapuose. Pavyzdžiui, projektuotų efektyvesnes ir taupesnes šildymo, vėdinimo sistemas ar išnaudotų natūralios šviesos šaltinių teikiamas galimybes.

„Mitnija“ siekia bendradarbiauti su tais verslo partneriais – konsultantais, architektais, subrangovais ir tiekėjais – kuriems nesvetimos mūsų bendrovės vertybės ir kultūra. Norime, kad visi mūsų partneriai būtų įdiegę aplinkosaugos vadybos sistemas. Tai padeda mums dar griežčiau laikytis aplinkosaugos reikalavimų, ir užtikrinti minimalų poveikį aplinkai statant gyvenamuosius namus, biurus ar visuomeninės paskirties pastatus. Siekiame, kad rūpestis aplinka taptų natūraliu ir savaime suprantamu visame statybos procese – nuo pavyzdžiui dirvožemio tyrimų statybų pradžioje iki aplinkai draugiškų statybos sprendimų taikymo statybos metu.

Layer 43 1 1 - Aplinkosaugos atsakomybė

Sveika pastatų vidaus aplinka

Norime būti tikri, kad savo namuose ir darbo vietose žmonės mėgautųsi sveika ir malonia aplinka. Būtent todėl ypatingą dėmesį skiriame mūsų statomų pastatų vidaus aplinkai. Tai apima viską – nuo modernių klimato kontrolės sistemų diegimo pastatuose iki sveikų, alergijų nesukeliančių statybos medžiagų naudojimo.

Mažai energijos naudojantys namai ir biurai

Siekiame statyti kuo mažiau energijos naudojančius namus ir biurus. Tai darome ne tik norėdami sumažinti dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, išsiskyrimą. Mums taip pat rūpi, kad mūsų pastatytų butų gyventojų, biurų nuomininkų ir nekilnojamojo turto savininkų išlaidos energijai nuolat mažėtų. Tai vienas didžiausių gyvenimo naujos statybos name arba darbo naujos statybos biure privalumų. Pavyzdžiui, naudojame naujausias apšiltinimo, izoliacijos ir kitas statybines medžiagas, atidžiai renkamės langus ir elektros prietaisus, taikome modernius techninius ir technologinius sprendimus.

Layer 44 1 1 - Aplinkosaugos atsakomybė
Layer 44 1 1 - Aplinkosaugos atsakomybė

Mažai energijos naudojantys namai ir biurai

Siekiame statyti kuo mažiau energijos naudojančius namus ir biurus. Tai darome ne tik norėdami sumažinti dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, išsiskyrimą. Mums taip pat rūpi, kad mūsų pastatytų butų gyventojų, biurų nuomininkų ir nekilnojamojo turto savininkų išlaidos energijai nuolat mažėtų. Tai vienas didžiausių gyvenimo naujos statybos name arba darbo naujos statybos biure privalumų. Pavyzdžiui, naudojame naujausias apšiltinimo, izoliacijos ir kitas statybines medžiagas, atidžiai renkamės langus ir elektros prietaisus, taikome modernius techninius ir technologinius sprendimus.

Layer 45 1 1 - Aplinkosaugos atsakomybė

Statybinių medžiagų ir chemikalų pasirinkimas

Kai kurios statybinės medžiagos ir chemikalai netinka namams statyti, nes gali turėti neigiamos įtakos ir pastatų vidaus, ir išorės aplinkai. „Mitnija“ įsitikinusi, kad namuose ir biuruose neturėtų būtų medžiagų, keliančių pavojų žmonių sveikatai. Todėl imamės priemonių, kad žmonėms ar aplinkai kenksmingi cheminiai junginiai nebūtų naudojami mūsų statomuose pastatuose, net jeigu įstatymai leidžia juos naudoti.

Planuodami kiekvieno objekto statybą, mes siekiame, kad mums rūpimi aplinkosaugos klausimai būtų aptariami su mūsų užsakovais, architektais ir kitais verslo partneriais. Norime būti tikri, kad mūsų statomi pastatai būtų sveiki ir saugūs juose gyvensiantiems ir dirbsiantiems žmonėms.