Ekonominė atsakomybė

Mūsų paslaugos įtakoja daugybės žmonių gyvenimą, todėl savo veiklą grindžiame etiško ir atsakingo verslo principais.

Layer 43 1 1 - Ekonominė atsakomybė

Ekonominė atsakomybė

„Mitnijos“ tikslas – užtikrinti pelningą įmonės veiklą ir uždirbti pelno savo akcininkams. Tačiau manome, kad pelnas akcininkams negali tapti vieninteliu ir absoliučiu siekiu. Mes privalome atsižvelgti ir į mūsų klientų, verslo partnerių, darbuotojų ir visuomenės poreikius, todėl turime harmoningai subalansuoti mūsų akcininkų ir kitų šalia mūsų esančių interesus.

Būtent todėl atidžiai analizuojame kiekvieną potencialių projektą, siekiame išsiaiškinti jo teikiamas galimybes, identifikuoti galimas rizikas, bei įvertinti ar jame nėra mums nepriimtinų ir mūsų reputacijai galinčių pakenkti socialinių ar aplinkosaugos aspektų. Finansiniai interesai mums nėra absoliutūs. Todėl mes galime atsisakyti finansiškai patrauklaus projekto, jeigu jį įgyvendinant tektų nusižengti mūsų aplinkosaugos ar socialinės atsakomybės principams.

Svarbiausias „Mitnijos“ prioritetas – laimingas ir patenkintas klientas. Todėl mes siekiame kuo anksčiau – dar pradiniuose projekto etapuose – užmegzti atsakingus, kokybiškus ir profesionalius santykius su klientais. Stengiamės kiek galima atidžiau išanalizuoti jų poreikius, suprasti lūkesčius, ir pažadėti tik tuomet, kai esame tikri, kad pažadus tesėsime. Tai vienintelis kelias, siekiant kurti pasitikėjimą ir ilgalaikius santykius su klientais. Tai taip pat vienintelis būdas ištesėti duotus pažadus – sutartą kokybę už sutartą kainą sutartu laiku.

Mes nuolat tiriame klientų pasitenkinimą, kad pasiektume savo strateginį tikslą – klientų pasitenkinimo indeksas neturėtų būti žemesnis nei 4,5 balo iš 5.

Dar vienas svarbus „Mitnijos“ prioritetas – subalansuoti, atsakingi santykiai su tiekėjais ir subrangovais. Suprantame, kad tarpusavio pasitikėjimas, profesionalūs ir efektyvūs santykiai su verslo partneriais teikia didelės naudos visoms susijusioms šalims ir sukuria daugybę galimybių. Mes siekiame dirbti tik su tais verslo partneriais, kurie savo veikloje vadovaujasi tomis pačiomis vertybės ir kurių verslo kultūra yra artima mūsų verslo kultūrai. Todėl mes stebime savo tiekėjų ir subrangovų elgesį su darbuotojais, bendruomenėmis, taip pat jų požiūrį į aplinkosaugą.

Norint ir toliau sėkmingai plėtoti verslą, turime dar efektyviau ir sėkmingiau valdyti mūsų verslui būdingas rizikas. Tai esminis faktorius siekiant užtikrinti pelningą įmonės augimą ir mūsų įsipareigojimus akcininkams. Nesitikime išvengti rizikų, nes tai praktiškai neįmanoma mūsų sudėtingame versle. Mūsų tikslas – jas tiksliai identifikuoti, nuo jų apsisaugoti ir jas suvaldyti, kad mūsų verslas vyktų sklandžiai, atsakingai ir būtų pelningas.