Socialinė atsakomybė

Mūsų paslaugos įtakoja daugybės žmonių gyvenimą, todėl savo veiklą grindžiame etiško ir atsakingo verslo principais.

Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė „Mitnijai“ – ne vien skambūs žodžiai. Mes rimtai žiūrime į socialinę atsakomybę ir dedame visas pastangas, kad pagrindiniai jos principai taptų mūsų verslo kasdienybe. Mes siekiame užtikrinti saugią, sveiką darbo aplinką savo ir mūsų objektuose dirbančių subrangovų bei tiekėjų darbuotojams. Mes taip pat laikomės visų darbo santykius reguliuojančių įstatymų, gerbiame žmogaus teises, siekiame, kad mūsų veikla kuo mažiau įtakotų kasdienį bendruomenių, kuriose dirbame, gyvenimą, ir atsakome už mūsų kuriamų produktų kokybę.

safe and healthy enviroment 1 - Socialinė atsakomybė

Dėmesys saugiai ir sveikai darbo aplinkai

Visi dirbantys „Mitnijos“ statybos projektuose privalo laikytis griežtų sveikatos ir darbo saugos taisyklių. Mums tai svarbu, nes norime, kad mūsų darbuotojai kiekvieną dieną sveiki ir saugūs grįžtų namo, o mūsų klientai gyventų namuose, dirbtų biuruose, ligoninėse, švietimo centruose ar keliautų geležinkeliais, kuriuos statant buvo išvengta nelaimingų atsitikimų. Esame tvirtai įsitikinę, kad geros emocijos, sveika ir saugi aplinka statybų aikštelėje lemia atliekamų darbų kokybę. Todėl siekiame, kad mūsų statomų pastatų sienos sugertų tik geras ir teigiamas emocijas.

Be to, ne mažą dalį objektų statome centrinėse miestų dalyse, ir mums svarbu apsaugoti ne tik statybų aikštelėse dirbančius žmones, bet ir atsitiktinius praeivius ar lankytojus. Būtent todėl stengiamės naudoti tik moderniausias saugumo užtikrinimo priemones.

business ethics 1 - Socialinė atsakomybė

Dėmesys verslo etikai

„Mitnijoje“ visiems savo darbuotojams suteikiame lygias galimybes – tai pamatinė mūsų bendrovės vertybė. Verslą vykdome sąžiningai ir atvirai. Smerkiame bet kokias korupcijos apraiškas, nepilnamečių išnaudojimą darbe, kyšininkavimą ar kitus konkurenciją ribojančius veiksnius.

Etiško elgesio versle principai yra svarbūs mums kaip žmonėms, jie sutampa ir su mūsų bendrovės vertybėmis. Esame tikri, kad kyšininkavimas ir korupcija naikina verslo aplinką. Toks elgesys yra trumparegiškas, nes iškreipia rinką, stabdo ekonomikos, socialinę ir demokratijos plėtrą. Mes dedame visas pastangas užtikrinti, kad konkurencija būtų varomoji rinkos jėga, nes tik ji skatina naujoves, inovacijas, pasitikėjimą ir atspindi tikrąsias sąnaudas ir pelną. Sveikos verslo aplinkos išsaugojimas – mūsų atsakomybė klientams, darbuotojams, akcininkams ir kitoms interesų grupėms.

Dėmesys verslo etikai

„Mitnijoje“ visiems savo darbuotojams suteikiame lygias galimybes – tai pamatinė mūsų bendrovės vertybė. Verslą vykdome sąžiningai ir atvirai. Smerkiame bet kokias korupcijos apraiškas, nepilnamečių išnaudojimą darbe, kyšininkavimą ar kitus konkurenciją ribojančius veiksnius.

Etiško elgesio versle principai yra svarbūs mums kaip žmonėms, jie sutampa ir su mūsų bendrovės vertybėmis. Esame tikri, kad kyšininkavimas ir korupcija naikina verslo aplinką. Toks elgesys yra trumparegiškas, nes iškreipia rinką, stabdo ekonomikos, socialinę ir demokratijos plėtrą. Mes dedame visas pastangas užtikrinti, kad konkurencija būtų varomoji rinkos jėga, nes tik ji skatina naujoves, inovacijas, pasitikėjimą ir atspindi tikrąsias sąnaudas ir pelną. Sveikos verslo aplinkos išsaugojimas – mūsų atsakomybė klientams, darbuotojams, akcininkams ir kitoms interesų grupėms.

business ethics 1 - Socialinė atsakomybė
product responsibility 1 - Socialinė atsakomybė

Atsakomybė už produktus

„Mitnija“ stato namus šeimoms ir kuria efektyvią, patrauklią darbo aplinką. Mūsų reputacija yra didžiausias mūsų turtas, todėl saugome ją teikdami aukštos kokybės paslaugas ir kurdami aukštos kokybės produktus. Norėdami ir toliau tai daryti, visų pirma turime tiksliai žinoti, ko reikia mūsų klientams ir verslo partneriams. Todėl privalome žinoti jų poreikius ir lūkesčius bei į juos reaguoti, o tam būtinas glaudus bendravimas, gebėjimas įsiklausyti ir suprasti. Kitas žingsnis – atsakomybė už kokybę, kurią galime užtikrinti tik nuolat tobulėdami ir gerindami savo verslo vadybos sistemą. Prie to prisideda ir tai, kad mūsų darbuotojai turi aiškias atsakomybių ribas, kompanija nuosekliai laikosi savo strategijos ir politikos, turi aiškias darbo taisykles ir procedūras, o kompanijos vadovai aktyviai dalyvauja visuose bendrovės verslo procesuose.

Žmogiškieji ištekliai

„Mitnijos“ sėkmė priklauso nuo joje dirbančių žmonių. Būtent todėl stengiamės pritraukti, tobulinti ir išlaikyti geriausius. Mūsų personalo strategijoje didžiausias dėmesys skiriamas tvarioms darbo vietoms kurti ir nuolatiniam profesiniam tobulėjimui užtikrinti visuose lygmenyse. Kompanija siekia, kad, nuolat tobulinant darbuotojų motyvacijos sistemą, įmonė savo sėkme dalintųsi su visais darbuotojais, ir kiekvienam užtikrintų sveiką ir saugią darbo aplinką. Mes netoleruojame diskriminacijos ir skatiname įvairovę.

Mums gyvybiškai svarbios Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kituose tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintos pamatinės žmogaus teisės. Šios teisės universalios ir neatimamos. Todėl atviri ir nuoseklūs santykiai su darbuotojais, pagarba žmogui ir jo orumui yra pagrindiniai ir svarbiausi „Mitnijos“ personalo strategijos principai

human resources 1 - Socialinė atsakomybė
human resources 1 - Socialinė atsakomybė

Žmogiškieji ištekliai

„Mitnijos“ sėkmė priklauso nuo joje dirbančių žmonių. Būtent todėl stengiamės pritraukti, tobulinti ir išlaikyti geriausius. Mūsų personalo strategijoje didžiausias dėmesys skiriamas tvarioms darbo vietoms kurti ir nuolatiniam profesiniam tobulėjimui užtikrinti visuose lygmenyse. Kompanija siekia, kad, nuolat tobulinant darbuotojų motyvacijos sistemą, įmonė savo sėkme dalintųsi su visais darbuotojais, ir kiekvienam užtikrintų sveiką ir saugią darbo aplinką. Mes netoleruojame diskriminacijos ir skatiname įvairovę.

Mums gyvybiškai svarbios Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kituose tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintos pamatinės žmogaus teisės. Šios teisės universalios ir neatimamos. Todėl atviri ir nuoseklūs santykiai su darbuotojais, pagarba žmogui ir jo orumui yra pagrindiniai ir svarbiausi „Mitnijos“ personalo strategijos principai

„Mitnija“ įsipareigoja

  • Visiems darbuotojams užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką.
  • Visiškai netoleruoti tiesioginio ar netiesioginio vaikų darbo ar priverstinio darbo. Mes neįdarbiname jaunesnių nei teisiškai nustatytas amžius asmenų ir netoleruojame darbuotojų mobilumą varžančių veiksmų. Bet kokia praktika, galinti apriboti laisvą darbuotojų judėjimą, yra neleistina.
  • Suteikiame lygias galimybes žmonėms, nepriklausomai nuo jų rasės, odos spalvos, lyties, tautybės, religinių įsitikinimų, priklausymo etninei grupei ar kitų skiriamųjų charakteristikų (bruožų). Diskriminacija ar išnaudojimas mūsų įmonėje yra griežtai draudžiami yra neleistini.
  • Neleisti jokių diskriminacijos formų ir skatinti įvairovę visose profesinėse srityse.
  • Pripažinti darbuotojų teisę kurti ir burtis į profesines sąjungas, remiantis šalies įstatymais ir teisiniais principais.
  • Suteikti galimybes darbuotojams tobulėti, mokytis ir kelti kvalifikaciją, skatinti jų profesinį ir asmeninį tobulėjimą.
  • Gerbti ir saugoti pamatines darbuotojų imigrantų teises.